ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Společná výstava obrazů členů S-art klubu

Pozvánka na výstavu obrazů na témata Krajina Liberecka a sbírka básní KYTICE od K. J. Erbena.

Konečně jsme se mohli sejít – v rámci opatření koronavirové aféry – na zahájení společné výstavy obrazů členů našeho klubu, kterou jsme připravovali a na jejichž obrazech tvořili více jak rok. Na výstavě obrazů, která se koná ve výstavních místnostech Centra Vlasty Buriana v Liberci (www.vlasta-burian.cz)  presentujeme obrazy vytvořené při krajinné malbě (plenérech) blízkého okolí Liberce. Tato krajinná malba nám zároveň sloužila i jako příprava na těžší úkol, a sice malbu obrazů ne podle skutečnosti, nýbrž podle inspirace. A inspirací na druhé téma výstavy nám byla sbírka básní Karla Jaromíra Erbena, skvost české literatury, Kytice. Po četbě básní jsme se snažili zobrazit pocity nebo dojmy, které v nás jednotlivé básně vyvolaly, ať už v realistických anebo abstraktních obrazech. A že je nás devět členů a členek, vznikla zajímavá a různorodá směsice obrazů na dané téma. Výstava se koná do konce září tohoto roku a koho zajímá amatérská tvorba seniorů, je srdečně zván. Netajíme a nestydíme se nazývat amatéry, neboť i když díla nejsou dokonalá, jsou tvořena s láskou pro radost naší i všech.  Naše díla pak následně využijeme ke zkrášlení a zkulturnění prostor v Krajské nemocnici Liberec a v Nemocnici Jablonec nad Nisou.
 
Petr Jeništa,
S-art klub,
04.09.2020