Login

Fb

Středeční chvilka poezie v Klubu seniorů Řepy

Jak se do jinak sportovního klubu dostala literatura.

U nás nežijeme pouze sportem odpovídajícím našemu věku, který je hlavní motivací pro členství některých našich členů klubu. Umíme se zabavit i jinak a je překvapivé, kdo, kromě jemné ženy, patří k propagátorům literární tvorby. 

Když Maruška Rampouchová, přišla s nápadem, zavést do našeho klubového života přednes literární tvorby, byla jsem překvapena. Jsme klubem, který původně upřednostňoval jiné priority. Ale Marušku zcela přirozeně podpořili další zájemci o zpestření našeho pravidelného programu. Ona sama se ujala výběru témat, pokud by jejím spoluorganizátorům docházela inspirace. Takto obohacujeme svá setkání jak recitací, tak výkladem poezie a prózy, převzaté i vlastní.
           
Překvapením je zájem našich mužů o poezii jako takovou. Na to, že početně v klubu převládají ženy se ukazuje, že děvčata jsou asi i v uzavřeném prostředí i „naší soukromé veřejností“ zdrženlivější. Nebo že by chlapci měli větší smysl pro komediantství a schopnost předvádět se?
           
Tím spíš vyniká autorita drobné a jemné Marušky, která je středobodem literárních aktivit. Vytvořila stálé duo s Vaškem Rybářem. Jsou v tomto smyslu respektováni jako základ. Ten bývá obohacovaný někdy očividným komediantstvím, jindy vážným rozborem literárních předloh klasických autorů i vlastní tvorby, občas viděné jako naivní, dalšími propagátory této kulturní oblasti. Je to prostě oživení jen zdánlivě nesouvisející s našimi běžnými aktivitami. Ukazuje se, že původní myšlenka starořeckých organizátorů slučující soutěžení ve sportech i v literární oblasti, v našem „stařeckém“ prostředí ožívá.
           
Zkrátka díky Marušce a dalším členům klubu se literatura stala přirozenou součástí našeho „spolkového“ života. Obdivuhodné při tom je, co si někteří přednášející dokáží ve svém věku vybavit, s jakou kvalitou si „brousí“ paměť.
 
Za Klub seniorů Řepy: Mária Szitányiová, předseda
Vladimír Hejnic,
Klub seniorů Řepy,
5/7/2019