ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Studující senioři byli na exkurzi v Dolní Lomné

Cílem zájezdu bylo Zážitkové centrum a informační středisko pro CHKO Beskydy.

Jednou z přednášek pro studující seniory VU3V Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity z cyklu Vzpomínky na 20. století je také seminář s názvem Organické farmaření.

Cílem zájezdu ve středu 10. dubna bylo Zážitkové centrum a informační středisko pro CHKO Beskydy, které nabízí interaktivní expozice, zaměřené na vznik a vývoj Beskyd, faunu a flóru Západních Karpat. Vedoucím tohoto střediska je Mgr. Jana Karpecká, MBA.

Exkurze začala po příjezdu do Dolní Lomné, kde se jedna menší orchidejová louka nachází přímo u autobusové zastávky zvané Matyščina louka. Na přelomu jara a léta je zde možnost obdivovat množství rozkvetlých orchidejí, mezi nimi například pětiprstku žežulník, vstavač mužský nebo bradáček vejčitý.

V programu exkurze byla prohlídka této louky, bohužel, příroda se opozdila a ještě se neukázala v plné své kráse. O významu vody v krajině poblíž této louky, seznámila přítomné seniory Ing. Jitka Kačalová a Mgr. Karpecká, spolu s ukázkou drobných živočichů, žijících ve vodě pod kameny a vylovených z říčky Lomná.

Po přejezdu na zážitkové centrum URSUS se účastníci rozdělili na dvě skupiny. První se zúčastnila přednášky o užitkových i planých rostlinách, významu hmyzu v přírodě, bylinách a možnosti jejich užití nejen při léčení, ale i v gastronomii. Jako důkaz byla nabídnuta k ochutnání polévka připravená z kopřiv, mošt domácí výroby, štrúdl s kávou nebo čajem a jiné.

Druhá skupina si v interiéru střediska měla možnost prohlédnout nejen vznik krajiny Beskydy, ale i život vyskytujících se zvířat v lese (medvěd, rys, vlk, liška, divočák), jejich stopy v přírodě, ptactvo žijící u vody i vodní tvory (žáby, ryby a jiné).

Po obědě, kdy byl servírován čerstvě připravený bramborák, který si nenechal nikdo ujít, byl promítnut v minikině film ve formátu 3D s názvem Beskydy.

Exkurze pokračovala přejezdem do sadu v Bocanovicích, vesnice v sousedství Dolní Lomné, kde byla možnost zhlédnout tradiční odrůdy jabloní, švestek a jiných stromů, chov ovcí, ale i nářadí k ručnímu kosení trávy případně obilí.
(článek napsal J.Kubíček)

Marie Koběrská,
Univerzitní klub seniorů, z.s.,
15.04.2019