Login

Fb

Tablety pro osamělé seniory z Liberce

Poděkování Nadaci Charty 77 a Nadaci Vodafone.

Jak bylo - pěkně jsme se, členové libereckého S-art klubu, každý týden scházeli v ateliéru, někdy jsme podle modelu malovali portrét nebo  postavu, někdy zátiší, každý jak nejlépe uměl – s radostí a zaujetím, a také proto, že se vytvořilo krásné přátelské prostředí. „Normální doba“ - ale přátelská a pro každého z nás přínosná setkávání, kdy  jsme si mohli společně tvořit.

Jak je - nynější „nenormální „ čas jsme nikdo nevymysleli. Ale přišli jsme na to, jak přesto pokračovat v činnosti našeho klubu virtuálně – každý týden „videokonference“ a ukázat své „domácí úkoly“, podělit se s kamarády o dojmy a vyslechnout názor a rady lektora. Ne všichni se mohli zúčastnit, někteří jen formou zprostředkování výtvorů a zpráv ostatními  členy účastnících se videokonferencí. I náš lektor neměl možnost se připojit, řešili jsme to různě improvizovaně.

Přišla vynikající pomoc, zpráva, že náš klub obdrží od Nadace Charty 77 (projektu SenSen) a Nadace Vodafone tři tablety, které rozdělí tak, aby se mohli i další členové S-art klubu zúčastnit videokonferencí a zapojit se tak do virtuálního scházení a činnosti  našeho klubu.

Tímto děkujeme  Nadaci Charty 77 a Nadaci Vodafone za darované tablety a SIM karty pro potřebné seniory a lektora v rámci projektu SenSen i jménem obdarovaných tří členů S-art klubu, a sice akad. malíře Jaroslava Švihly, Ing.Jany Šilhánové a Ing.Svatavy Loucké.                                                     

Předsedkyně S-art klubu Jana Kürthyová

Ambasador Ing.Petr Jeništa

Petr Jeništa,
S- art klub,
1/31/2021