ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Tabule s poskytovateli sociálních služeb ORP Prachatice

Stále v provozu.

V přízemí Městského úřadu Prachatice, Velké náměstí 3, před odborem sociálních věcí jsou panely, které informují o sociálních službách. Vznikly v rámci Komunitního plánování sociálních služeb a aktivity Informovanost.
Naleznete zde přehled o všech sociálních službách a co zaznamenají a pak jednotlivě ty, které nabízí ORP Prachatice. Zpracovány jsou z dostupných podkladů od poskytovatelů (mnohdy se rychle mění) a také z obrázků dětí.
Navštivte úřad, a pročtěte si, co možná nevíte, hledáte a potřebujete pro sebe (ať jste již osobou ohroženou sociálním vyloučením, seniorem, rodinou s dětmi, či osobou se zdravotním postižením).
 
Blíže: Hanka RH+ Rabenhauptová, koordinátor KPSS
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
03.09.2020