ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Tam, kde zvířata (psi) pomáhají

Spolek v Prachaticích potěšil seniory i osoby se zdravotním postižením.

Spolek pod vedením Pavla Soukupa, není na jihu Čech poprvé. Každoročně mají své zázemí na Dobré Vodě u Prachatic. Během týdne vzdělávají budoucí terapeuty. V rámci praxe navštěvují různá zařízení. Obrátili se také na nás prostřednictvím ředitelky Domova seniorů Mistra Křišťana Hany Vojtové, která má s touto metodou velké zkušenosti a také skupinu terapeutů školila.  Město Prachatice zařídilo bezpečnou návštěvu v zahradě Domu s pečovatelskou službou na Skalce v Prachaticích a v zahradě Chelčického domova sv. Linharta. Obě zařízení byla nadšená a vděčná, za zprostředkování.

Canisterapie jako metoda, která ovlivňuje pomocí psů tělesné i duševní obtíže člověka, má značný vliv na člověka. Lze aktivizovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy), ale i motoriku (chůzi, pohyb ..). Rozvíjí i sociální dovednosti (zvládání krizových situací...)…

Kurz, kterým budoucí terapeuti prochází, připravuje majitele psů a psy samotné na setkávání právě s osobami se zdravotním postižením a seniory, na osoby s omezeným pohybem i orientací, duševním onemocněním. Nejdůležitější, vedle získání osvědčení, je právě praxe, kterou mohli frekventanti se svými psy u nás mít.

Na youtube, www.prachatice.eu – TV vysílání JVP Jana Voldřicha, či na kabelové televizi se můžete živě na reportáž z DPS Prachatice podívat.
Závěrem: rozradostnění senioři, šťastní a veselí uživatelé služeb se zdravotním postižením, vedoucí, zapálení frekventanti, spokojení organizátoři.
 
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
03.09.2020