Login

Fb

Taxík Maxík jezdí v Prachaticích dál

Službu zajišťuje společnost KreBul.

Přes osmdesát dopisů s novými informacemi o poskytování dopravy seniorům ve městě po ukončení nouzového stavu bylo rozesláno tedy těm, kteří po dobu nouzového stavu využívali dopravy Senior Taxíku Maxíku, které hradilo město ze svého rozpočtu.
Od 12. 4. 2021 již jezdí Senior Taxík MAXÍK dle dohodnutých pravidel s městem jako před nouzovým stavem, a to se společností KreBul o.p.s., za 10,- Kč na kilometr. Stále je nutné se objednávat den dopředu na telefonním čísle 736 647337.

Zdeněk Krejsa, ředitel společnosti KreBul Prachatice informoval, že již první den 12. 4. 2021 po změně ujel prvních l 40 kilometrů s nasmlouvanými seniory do nemocnice, na očkování a lékárny.
Tak hodně šťastných společných kilometrů.

Hanka RH+ Rabenhauptová
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
4/22/2021