Login

Fb

Varování pro seniory: OSOBNÍ BANKROT

Osobní bankrot pro seniory je přístupnější, ale také pro seniory zneužitelnější.

Od června 2019 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona, kterou se mění podmínky pro oddlužení neboli osobní bankrot. Osoby, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod ve druhém nebo třetím stupni, jsou v oddlužení nyní zvýhodněny. Pokud splní podmínky pro vstup do oddlužení – tj. mají minimálně 2 různé věřitele, jsou v úpadku či prokáží hrozící úpadek, doloží potřebné listiny a jsou schopni zaplatit měsíční splátku ve výši 2.200,- Kč, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Senioři a poživatelé invalidních důchodů druhého a třetího stupně však mohou vstoupit do oddlužení pouze jednou za život.

Proto pozor, buďte obezřetní, co podepisujete svým dětem, vnoučatům. Počet zadlužených seniorů je vysoký a díky novele se předpokládá další nárůst. Proč? Protože kdo jiný by měl pomoci rodině než právě rodina sama. A tak se na vás mohou mladí obrátit, abyste si vzali půjčku a pomohli jim takto finančně řešit nějaký vzniklý problém. Místo splátek úvěru od nich se dočkáte jen dalšího nároku v podobě jiného úvěru a nakonec jen nevděku. Pak nezbývá, než situaci řešit například prostřednictvím oddlužení.  Proto pomáhejte vždy s ohledem na své možnosti a schopnosti.

Mgr. Zdeněk Krejsa, DiS., ředitel Občanské poradny Prachatice
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
7/10/2019