ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Výjezdní workshop z Prachatic do Tábora

Výměna zkušeností i z oblasti proseniorské politiky.

SOS Šumavsko a město Prachatice jako partner projektu připravilo VÝJEZDNÍ WORKSHOP  „ZA PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE V KOMUNITNÍM PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB“ do Tábora.
 
V Táboře účastníci navštívili Diakonii Rolnička, kde bylo panem ředitelem představeno zařízení, organizace a došlo na výměnu zkušeností. Diakonie zajišťuje poskytování služeb pro děti od tří let a dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Cesta pokračovala na Městský úřad Tábor, kde skupinu z Prachaticka přijala místostarostka města Michaela Petrová a vedoucí odboru sociálních věcí Lucie Manková. Zde se hovořilo na téma plánování a sociální služby na Táborsku.

V Cheironu T o.p.s. byla nabídnuta prohlídka celého domu a seznámení se službami. Cheiron je organizace s dlouholetou tradicí a zkušeností pracující s dětmi, mladými lidmi, jejich rodinami i celou komunitou. Závěr patřil návštěvě G-centra, prohlídce zařízení, představení organizace, výměně zkušeností. G Centrum vykonává zajištění ubytování, lékařské, ošetřovatelské a rehabilitační péče pro seniory. K dispozici jsou tři společenské místnosti, knihovna, hobby dílna, připojení k internetu či kaple.

Výjezdního workshopu se zúčastnila především skupinka poskytovatelů, zadavatelů, ale i uživatelů jednotlivých služeb a odvezla si domů řadu nápadů. Nechť jsou co nejdříve realizovány a na Prachaticku aplikovány. Táborští naopak dostali pozvání do Prachatic.
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
26.05.2019