ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Výlet s vnoučaty 15.8.2023

Blaník a Čapí hnízdo

VÝLET S VNOUČATY -  na Blaník a do Čapího hnízda            

Dne 15.8.2023 jsme s podporou našeho ÚMČ Koloděje vyrazili s vnoučaty na náročný turisticko – naučný výlet na horu Blaník, od nepaměti opředenou mnoha pověstmi o Blanických rytířích, kteří přijdou pod velením Sv. Václava osvobodit českou zemi od nepřítele až nám bude nejhůř. Jeden z prvních základních kamenů  Národního divadla pocházel právě z Blaníku.
Účastníky našeho výletu tvořili senioři se svými vnoučaty a bylo nás celkem 44. Pro výstup na Blaník se vytvořily tři skupiny – dětská se zajímavou hrou pro tři družstva spolupracujících dětí různého stáří, které měly plnit množství úkolů manuálních a k tomu zvládnout i záludné otázky vedoucí této akce Hanky Rychnovské. Děti zvládly obdivuhodně i úkol zdravotní – ošetřit člena skupinky a donést ho do bezpečí. Závěrečné hodnocení soutěže dětských skupin bylo zřejmě i pro vedoucí Hanku těžkým oříškem.
Další dvě skupiny byly tvořeny dospělými bez dětí. Hlavní skupina se vydala vrcholovou cestou přímo na Velký Blaník s výškou 638 m n.m. Byl to vskutku náročný výstup po kořenech a balvanech v teplotě přesahující 30°C i v hustém lese.  Na vrcholu se skupině dětí podařilo najít poklad blanických rytířů a s chutí po těžkém výstupu jej také sníst. Odvážlivci vystoupali i na rozhlednu s krásným výhledem do kraje. V dáli byl vidět i Jizerský hřeben a v mlhavém oparu se dala vytušit i Sněžka.
Skupina seniorů, která nehodlala v tomto počasí zdolávat horské úbočí, volila cestu kolem Blaníku bez velkých převýšení. Je třeba ocenit dochvilnost všech zúčastněných, na parkovišti u Domu přírody Blaník jsme se sešli v dohodnutém termínu a včas jsme tak stihli oběd v restauraci v Louňovicích. Při výborném řízku a osvěžujících nápojích (místní pivo 11° Špácal ) jsme si dostatečně odpočinuli a bez problémů pokračovali směrem na Čapí hnízdo.
Čapí hnízdo je historicky opředeno mnoha rozdílnými informacemi zvláště za posledních několik let. Proto byla i určitá zvědavost, co to vlastně je a jak to tam vypadá. Jde v podstatě o velký statek s přilehlými pastvinami, chovem koní, reprezentačním ubytováním, golfovým rezortem, bazénem, rybníkem s údajně kapitálními kusy a malou zoologickou zahradou, kde jsou chována i některá hendikepovaná zvířata. Pro děti je zde k dispozici lanový park.
Z výletu jsme se vrátili kolem šesté hodiny unavení a spokojení. Je třeba poděkovat organizátorům a hlavně Hance Rychnovské za náročnou koordinaci všech činností. Všichni jsme si to užili!

Zapsal a fotil:  Jirka Červenka
 
Hana Rychnovská,
Klub kolodějských seniorů,
04.10.2023