Login

Fb

Výroční zpráva: Hospic sv. J. Neumanna

Nejen přehled služeb, které hospic poskytuje.

Výroční zpráva nabízí nejen přehled služeb, které hospic poskytuje – lůžkový hospic, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby, odborné sociální poradenství, domácí hospice, poradnu pro pozůstalé, půjčovnu pomůcek a služby Vzdělávacího institutu, ale i výstupy za rok 2018. Blíže na www.hospicpt.cz
 
Vybrané statistické ukazatele v hospice 2018 – obložnost přes 85%, 305 pacientů (201 zemřelých),  – nejmladší 38 let a nejstarší 101 let, průměrný věk 75,3 roku, průměrná délka hospitalizace 28,4 dny. 89 respitních pobytů, v průměru 19 dní.
 
Z úvodního slova předsedy správní rady: Jana Bauera
„Musím přiznat, že pokaždé mne shrnutí všech podstatných informací o ročním vývoji hospice naplňuje dobrým pocitem a uspokojením a tak je tomu i tentokrát. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na úspěšném působení naší o.p.s. v roce 2018 podíleli a i dnes podílejí. Dovoluji si vyzdvihnout obětavou péči týmu lékařů, sester a ošetřovatelů. Za pracovníky však stojí mnohem více než množství vykonané práce – a to vnitřní síla, láska, lidskost a individuální přístup ke každému na jejich poslední cestě. Všechny služby včetně duchovních, terapeutických i sociálních se na dobré atmosféře v hospici podílely též lvím podílem. Rozšíření služeb o domácí hospicovou péči ve Strakonicích a další akce, které důstojně reprezentují náš hospic, jsou vizitkou dobrého hospodaření a rozvíjení oboru paliativní péče. Naše o.p.s. je po letech úspěšně zavedenou a prosperující veřejně prospěšnou organizací, jejíž péčí prošly již stovky nemocných na konci životní pouti. Několik málo lidí se však podařilo vrátit do lůna rodiny tak, aby strávili ještě několik drahocenných chvil mezi svými nejbližšími. Ti, kteří se již nevrátili, odešli provázeni ošetřovatelským personálem a svými blízkými, láskou a útěchou s vděčností za život, který jim byl dán. Hospic sv. Jana Neumanna, o.p.s. patří právem mezi několik málo velmi dobře fungujících zařízení v České republice a je významným článkem řetězce charitativních institucí v jihočeském regionu.
 
Z úvodního slova předsedy dozorčí rady Libora Grubhoffera:
„Vynikající pověst Hospice sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. dalece překračuje hranice regionu, o jeho skvělém počínání v Prachaticích, ale též v Českých Budějovicích a Strakonicích se v široké veřejnosti dobře ví. Je to nepochybně zásluha pana ředitele Huneše a celého týmu jeho nejbližších spolupracovnic a spolupracovníků. Dokázali totiž vytvořit opravdovou rodinu, která je oním předpokladem pro každodenní naplňování bohulibého poslání, to jest vyprovázet naše blízké na jejich poslední cestě tak, aby buďto mohli být po celou dobu posledních týdnů, dnů a hodin doma u svých drahých v péči ošetřovatelek domácích hospiců či v obětavé péči ošetřujícího personálu v lůžkovém hospici či Domově Matky Vojtěchy. Je velikou vymožeností moderní doby, že umírání může být bezbolestné a poskytovat navíc čas a prostor k rozloučení se se svými bližními a nejdražšími. To všechno je na denním pořádku v životě našich zařízení a můžeme to vidět jako malý zázrak při každé jejich návštěvě. Hospic sv. Jana N. Neumanna je též velmi respektované odborné pracoviště, rozvíjí činnost v celé řadě činností souvisejících s jeho hlavním posláním. „
 
„Pane řediteli Huneši, děkujeme vám za péči, vedení a čas …“
 
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
7/29/2019