ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zájezd klubu na Svatý Kopeček a Velkou Bystřici

Návštěva baziliky, výrobny piva a Tvargle.

Navštívili jsme Baziliku na Svatém Kopečku asi 5 km severovýchodním směrem od Olomouce. Již zdaleka tento architektonický klenot upoutá svou smělou stavbou tyčící se do krajiny nad Olomoucí a jakoby ukazující směr těm, kteří hledají Toho, který zná všechny radosti i trápení.

Zajezd-KD-29,7,2021-Svaty-Kopecek-Bazilika,Velka-Bystrice-Vyroba-piva-a-tvaruzek-036.JPG

Historie tohoto místa se začala psát na počátku 17. století v době, kdy Evropu zmítala třicetiletá válka. Jméno, které bude navždycky spojováno se Svatým Kopečkem, je Jan Andrýsek, který na základě svého slibu zbudoval v letech 1629-1633 malou kapli zasvěcenou Panně Marii v lesích na východ od Olomouce. Již záhy bylo toto místo svědkem vyslyšení modliteb a trápení lidí, kteří sem přicházeli. V průběhu dějin věhlas zdejšího místa stoupal a časem byla Panna Marie na Svatém Kopečku uctívána jako Královna Moravy.

Zajezd-KD-29,7,2021-Svaty-Kopecek-Bazilika,Velka-Bystrice-Vyroba-piva-a-tvaruzek-045.JPG

Prohlédli jsme si ji muzeum, kde je vystavený relikviář, mešní roucha a expozice poutnictví. Další naše zastavení ve Velké Bystřici, kde jsme měli  komentovanou prohlídku, jak se vaří pivo TVARG, a dozvěděli jsme se, jak vznikají řemeslné TVARGLE, a vše jsme ochutnali.

Za KD PASKOV  Anna Zemanová
Anna Zemanová,
Klub důchodců Paskov,
01.08.2021