Login

Fb

Zastupitelstvo v Prachaticích schválilo akční plán

na rok 2019

Zastupitelstvo schválilo akční plán
Zastupitelstvo města Prachatice na svém jednání 21. 1. 2019 schválilo Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice pro rok 2019, který byl navržen řídícím výborem Komunitního plánování sociálních služeb ORP Prachatice, realizovaný za podpory Jihočeského kraje.

Prezentace bodu zastupitelstva k akčnímu plánu byla zahájena Spotem o Sociálních službách ORP Prachatice. DVD vzhlédlo přes 60 přítomných občanů a zastupitelů. Všichni přítomní v řádném termínu dopředu získali Akční lán rozvoje sociálních služeb ORP Prachatice, který je přílohou článku.

V následné diskuzi byly podtrhnuty nejdůležitější body, vize v sociálních službách v Prachaticích. Byla zmíněna potřebnost přehodnocení rozdělování finančních prostředků do sociální oblasti z rozpočtu města (jde velmi malé procento jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb). Jako velmi pozitivní hodnotím slova nejen starosty města, ale i radních a posléze zastupitelů, že pro rok 2020 se budeme přehodnocením financováním služeb zabývat. Hovořilo se také o základní a podmíněné síti sociálních služeb Jihočeského kraje, kde jsou zařazeny všichni naši poskytovatelé služeb, někteří 100%, jiní se sníženými úvazky, někteří podmíněně (váže se k získaným dotacím).

Hovořilo se také o plnění plánu. Je nutné se zaměřovat stále na aktuální potřebnost (reagovat na zvýšený nárůst lidí s dluhovou problematikou, lidmi v krizi, lidmi s Alzheimerovou nemocí, seniory, rodiny s dětmi, osobami se zdravotním postižením). Služby, které chybí je třeba částečně dofinancovat (v současné chvíli se jeví jako nejdůležitější podpora rodin s dětmi, denní stacionář, poradenství, terénní služby – vznik osobní asistence, sociální lůžka, třeba i ve zdravotnickém zařízení). Zaměřit se musíme i na lidské zdroje, stávající „ošetřovat“ a získávat nové do sociálně zdravotních služeb (zdravotní sestry, pomocný personál, sociální pracovníky, fyzioterapeuty…). V souvislosti s tím je důležitá i podpora služeb sociálně zdravotních, doplňkových, které vykonává řada neziskových organizací, institucí a církví.

Děkujeme za konstruktivní diskuzi. Za každý názor budeme i nadále rádi na KPSS@Prachatice.eu
 
Hanka RH+ Rabenhauptová, odborný referent pro komunitní plánování a samosprávu
 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
1/28/2019