ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zvířecí láska jako terapie

Psí miláčci rozdávali na Prachaticku radost seniorům, handicapovaným i dětem.

Tak jako každý rok, mají své zázemí na Dobré Vodě, kde se učí jak psi, tak jejich páníčci, mají přednášky a také výjezdy do zařízení, kde přímo se seniory, lidmi s handicapy včetně dětí zkouší své první terapeutické praktiky.

A nejinak tomu bylo v srpnu 2022. Psi navštívili Domov seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích, Dům s pečovatelskou službou na Skalce, SeniorPoint Prachatice, kam přišli i klienti STROOMU Dub a Prachatice, další den nácvik proběhl v Chelčickém domově sv. Linharta a šňůra byla zakončena na táboře autistických dětí na Libínském Sedle.

Mnoha desítkám seniorů, osobám se zdravotním postižením, dětem, ale i pečujícím udělala návštěva psů i jejich páníčků velkou radost. Mnozí si zavzpomínali, jaké to bylo, když měli doma psa, nebo dokonce, když viděli psa v cirkuse, na pastvě.

Canisterapie jako metoda, která ovlivňuje pomocí psů tělesné i duševní obtíže člověka, má značný vliv na člověka. Lze aktivizovat myšlení, paměť, komunikaci, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy), ale i motoriku (chůzi, pohyb ...). Rozvíjí i sociální dovednosti (zvládání krizových situací ...)

Kurz, kterým budoucí terapeuti prochází, připravuje majitele psů a psy samotné na setkávání právě s osobami se zdravotním postižením a seniory, na osoby s omezeným pohybem i orientací, duševním onemocněním, dětmi. Z kurzu, ti, kteří projdou závěrečnou zkouškou, získávají osvědčení, ale jak všichni podotkli, nejdůležitější je praxe. Rozložení sil psů i páníčků a návštěvy jednotlivých zařízení pomohlo zprostředkovat město Prachatice.

 

Hanka RH+Rabenhauptová

Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
02.09.2022