Login

Fb

Dopis vnoučeti

Mezigenerační projekt o tom, co je v životě důležité

Národní kronika a SenSen připravily mezigenerační projekt Dopis vnoučeti. Jeho cílem je zjistit, jaký vzkaz chtějí senioři předat nejmladší generaci, a tento vzkaz následně také doručit – prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí. Do psaní „dopisu vnoučeti“ se mohou zapojit všichni senioři starší 60 let. Napište svůj vzkaz i vy!

Dopisy ukládáme do Národní kroniky, kde si je také můžete přečíst. Stačí zalistovat v tématech a zvolit Dopis vnoučeti. Podrobnosti

Projekt Dopis vnoučeti iniciovala v roce 2016 psycholožka Elzbieta Dryll z katedry psychologie Varšavské univerzity. Ve spolupráci se Sonjou Ehret z Gerontologického institutu na Univerzitě Heidelberg oslovily desítky seniorů po celém Polsku a Německu a požádaly je, aby napsali dopis reálnému či imaginárnímu vnoučeti. Senioři poté vyplnili dotazníky o kvalitě života a následně autorky projektu tyto materiály analyzovaly. Zajímalo je, zda senioři v Polsku a v Německu mají podobné pocity či zkušenosti. 

Myšlenka přenést projekt Dopis vnoučeti do České republiky a rozšířit výzkum také o dopisy zdejších seniorů se zrodila na konci roku 2018 a na začátku roku 2019 se projekt rozběhnul. „V současné době existuje v České republice několik mezigeneračních projektů, které jsou pro teenagery a seniory. Většina z nich vybízí mladé lidi, aby se zapojili do dokumentování životních osudů seniorů. Projekt Dopis vnoučeti však nabízí jinou perspektivu pohledu na životní příběh: nikoliv mladí lidé zpovídají seniory, ale oslovuje seniory, aby se písemně vyjádřili, co je důležité pro mladou generaci,“ přibližuje projekt Dopis vnoučeti novinářka a historička Judita Matyášová, členka výzkumného týmu Dopisu vnoučeti a odborná garantka projektu v České republice z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy.

Spojení Dopisu vnoučeti s Nadací Charty 77 pak bylo nasnadě. „Idea předání vzkazu nejmladší generaci přesně koresponduje s myšlenkou Národní kroniky - společného projektu Nadace Charty 77 a Národního muzea, který má ambici stát se největším archivem tzv. malých dějin, resp. vzpomínek pamětníků na události každodenního života,“ říká koordinátorka Národní kroniky Lucie Nekvasilová. Další projekt Nadace Charty 77 SenSen (Senzační senioři) pak spravuje síť seniorských klubů po celé republice, jejichž členové se do projektu Dopis vnoučeti mohou zapojit a také se zapojují. (Jak dopis vnoučeti napsat se dozvíte zde. )

Hlavním výsledkem projektu bude nejen unikátní kolekce dopisů seniorů, ale také veřejné diskuze na téma: co senioři vzkazují nejmladší generaci. 

Mezinárodní konference v Praze

První představení výsledků projektu Dopis vnoučeti včetně mezinárodního srovnání témat, která ve svých vzkazech akcentují senioři z Česka, Polska a Německa, proběhne 21. října 2019 v Praze. Součástí konference bude moderovaná diskuze seniorů se studenty středních škol o tom, co je v životě důležité, i o mezigeneračních vztazích obecně.