ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Klub seniorů Rožnov p.R., o.s

Klubu seniorů Rožnov p.R.,o.s. působí v Rožnově a sdružuje seniory nejen z Rožnova, ale i okolních obcí. Klub je součástí volného sdružení "Seniorské centrum", které vzniklo před 5 léty pod záštitou Města Rožnov p.R. .
Občanská sdružení a spolky, které jsou členy SC, mají k dispozici klubovnu, kterou mají možnost využívat pro svou činnost.
Město Rožnov p.R. poskytuje finanční prostředky na provoz klubovny /nájem , energie, údržba/.
Na činnost si jednotlivé  organizace žádají finanční příspěvky prostřednictvím grantů.
Klub seniorů R.p.R.,o.s. je nejpočetnější s více než 800 členy.
Pro své členy , případně i další seniory, organizujeme řadu aktivit, které posilují jejich tělesnou i duševní kondici .

                      - zdravotní a turistické vycházky 1x týdně
                      - zdravotní tělocvik                     1x týdně
                      - plavání pro seniory-vyhrazena 1 hod týdně za sníž.vstupné pro seniory nad 65 let
                      - společenská setkání s tancem  1x měsíčně
                 
                      - vzdělávací akce - cyklus 10 přednášek v rámci Vzdělávání 3.věku, 1xměsíčně
                        / témata- gerontologie, psychologie,geografie,zdravotní a finanční 
                        gramotnost-spolupráce s NSPZ......./
                      - pořádáme 1-2x ročně-dle zájmu - kurzy Počítačové gramotnosti ve spolupráci s
                         s Gymnáziem R.p.R.
                       - jazykový kurz- Angličtiny- opět dle zájmu, proběhly 3 ročníky
                       - při klubu působí 3 roky smíšený pěvecký sbor, který má 33 členů

Děláme ještě mnoho dalších akcí pro ty, kteří nejsou již tak zdatní
a potřebují volnější program pro vyplnění volného času a nebyli osamoceni.

 

Kontakt

Klub seniorů Rožnov p.R., o.s
Klub seniorů Rožnov
Svazarmovská 1693
756 61 Rožnov pod Radhoštěm

Ambasador

Anneliese Přikrylová
Tel.: