ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Kulturně aktivizační centrum pro seniory

Centrum nabízí společenské a aktivizační služby pro seniory: 

·    Vzdělávací – výuka jazyků, práce s počítačem, trénink paměti,

·    Pohybové – kondiční cvičení pro seniory, pilates, břišní a country tance

·    Výtvarné – klub šikovných ručiček, výtvarné dílny

·    Kulturní – klub historie, koncerty, pěvecká vystoupení, besedy, přednášky se zajímavými hosty

·    Setkání – sociálně aktivizační činnosti seniorů ve skupině

·    Volnočasové – karty, vycházky, výlety

·    Kurzy a akce pro seniory Prahy 9 jsou převážně zdarma, platí se pouze jazykové kurzy, čínská dechová cvičení a výlety mimo Prahu

·    Program vychází pravidelně v měsíčníku Devítka a na stránkách www.ssspraha9.cz, v záložce Kluby pro seniory.
 

Služby vychází z potřeb a možností uživatelů, jsou určeny k aktivizaci seniorů a osob se zdravotním či tělesným postižením. Aktivizační programy nabízí smysluplné trávení volného času, podporují zapojení, integraci a vlastní podíl ve společnosti, navázání kontaktů i mezigenerační prolnutí v bezpečném a důstojném společenském prostředí.  Důležité je sdílení, podpora, rozptýlení a vzájemná interakce nejen vrstevníků. Cílem těchto služeb je hlavně udržení a rozvoj duševních sil a schopností ve stáří, zachování kvality života seniorů, podpora soběstačnosti a sebevědomí a dále prevence osamělosti a sociálního vyčlenění.

Kontakt

Kulturně aktivizační centrum pro seniory
Harrachovská 422/2
190 00 Střížkov

Ambasador

Bc.Andrea Dunděrová
Tel.:724 905 785