ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Městský klub seniorů Mladá Boleslav

MKS je kulturně společenský klub, který organizuje volnočasové aktivity seniorů formou pravidelných setkání, přednášek, besed se zajímavými lidmi, koncertů a divadelních představení.

Členové klubu se na programech aktivně podílejí jako autoři, herci, recitátoři nebo zpěváci. Klub má vlastní divadelní soubor a působí v něm i pěvecké trio.

Již 12 let v klubu probíhá literární tvorba na zadané téma, která je jednou ročně publikována v brožurce Příběhů ze života.

Kontakt

Městský klub seniorů Mladá Boleslav
Dům s pečovatelskou službou společenský sál
Havlíčkova 71
293 01 Mladá Boleslav I

Ambasador

Oldřiška Kremerová
Tel.: