Městský klub seniorů Mladá Boleslav

MKS je kulturně společenský klub, který organizuje volnočasové aktivity seniorů formou pravidelných setkání, přednášek, besed se zajímavými lidmi, koncertů a divadelních představení.

Členové klubu se na programech aktivně podílejí jako autoři, herci, recitátoři nebo zpěváci. Klub má vlastní divadelní soubor a působí v něm i pěvecké trio.

Již 12 let v klubu probíhá literární tvorba na zadané téma, která je jednou ročně publikována v brožurce Příběhů ze života.

Kontakt

Městský klub seniorů Mladá Boleslav
Dům s pečovatelskou službou společenský sál
Havlíčkova 71
293 01 Mladá Boleslav I

Ambasador

Oldřiška Kremerová
Tel.: