ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

S-art klub

Jsme senioři zajímající se o výtvarné umění ( kreslení, malování) a sami aktivně umělecky tvořící. Zároveň se průběžně vzděláváme, jednak v rámci U3V v TU Liberec pod vedením odborných lektorů, akademických malířů. jednak si další vzdělávání sami z vlastních prostředků organizujeme a zajišťujeme v pronajmutých prostorách ( např. TU Liberec, Střední umělecké školy, Komunitního centra Kontakt apod.)

Naše vize

Chtěli bychom navázat kontakt a spolupráci, výměnu zkušeností s dalšími skupinami (kluby) seniorů, kteří mají podobné VÝTVARNÉ zájmy a aktivně se věnují výtvarné tvorbě. Pak bychom mohli společně připravit a realizovat podobné projekty, jaké sami realizujeme, či zcela nové. Cílem naší činnosti je být aktivní i v poslední fázi života a přinášet radost a potěšení druhým, především našim vrstevníkům.

Kontakt

S-art klub
Komunitní středisko Kontakt Liberec P.O.
Palachova 504/7
460 01 Liberec I - Staré Město

Ambasador

Petr Jeništa
Tel.:+420 606 529 864