ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Univerzitní klub seniorů, z.s.

Univerzitní klub seniorů Ostrava byl založen v roce 2010. Hlavním cílem činnosti UKS je přispět k aktivnímu zapojení seniorů do vzdělávání formou přednášek, kurzů, návštěv muzeí, koncertů apod. Členskou základnu klubu tvoří studenti Univerzity třetího věku při Ostravské univerzitě v Ostravě spolu se svými příbuznými a přáteli.  
Do dnešního dne bylo uskutečněno několik desítek akcí, kdy přednášeli členové klubu a pozvaní odborníci z řad zaměstnanců Ostravské univerzity, muzeí apod. na témata, která seniory zajímají  -  historie, kultura, zdraví, přírodní vědy, literatura, počítačová gramotnost.

Kontakt

Univerzitní klub seniorů, z.s.
Šilheřovická 276/53
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

Ambasador

Marie Koběrská
Tel.: