Login

Fb

Cena Senior roku

Projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77 vyhlašuje pro rok 2021 už devátý ročník Ceny Senior roku. 

Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Patronkou Ceny Senior roku je od jejího počátku herečka Simona Stašová.

vizual_web.jpg

Nominace na Cenu Senior roku

Nominovat na Cenu Senior roku mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Nominujte svoje favority právě teď. Nominační období běží do 31. července 2021. Nominace přijímáme prostřednictvím elektronického formuláře, který najdete zde. K přihlášce letos není možné přiládat přílohy, všechny informace proto prosím pište přímo do formuláře. Pomůžete nám tak nominace zpracovat pro porotu. 
 

Kategorie

Senior/ka roku
Nejlepší klub roku
Zlatá síň SenSenu


Nominujte jednotlivce a kluby, kteří:
• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin -  děti, lidé s postižením, osamělé matky)
• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)
Jednotlivci musí být minimálně 60 let. 

O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota.  V případě dotazů můžete kontaktovat Marii Knotkovou na telefonu 724 655 759  nebo e-mailech marie.knotkova@bariery.cz / info@sensen.cz