Login

Fb

Cena Senior roku

Projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77 vyhlašuje pro rok 2021 už devátý ročník Ceny Senior roku. 

Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Patronkou Ceny Senior roku je od jejího počátku herečka Simona Stašová.

vizual_web.jpg

Nominace na Cenu Senior roku

Nominovat na Cenu Senior roku mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.

Nominační období na Cenu Senior roku 2021 skončilo 31. července 2021. 
 

Kategorie

Senior/ka roku
Nejlepší klub roku
Zlatá síň SenSenu


Nominujte jednotlivce a kluby, kteří:
• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin -  děti, lidé s postižením, osamělé matky)
• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)
Jednotlivci musí být minimálně 60 let. 

O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota.  


Slavnostní vyhlášení

Slavnostní vyhlášení výsledků Ceny Senior roku 2021 proběhne v neděli 3. října v Pražské křižovatce v Praze.  Na akci budeme rozesílat pozvánky. V případě dotazů můžete kontaktovat Marii Knotkovou na telefonu 724 655 759  nebo e-mailech marie.knotkova@bariery.cz / info@sensen.cz