Login

Fb

Cena Senior roku

Projekt SenSen (Senzační senioři) Nadace Charty 77 vyhlásil v roce 2020 už osmý ročník Ceny Senior roku. 

Cílem Ceny Senior roku je podpora seniorů jako významné části naší společnosti a zdůraznění jejich výjimečných výkonů a počinů. Ocenění má inspirovat seniory v jejich vlastním životě a posilovat jejich sebevědomí a sebedůvěru. Výběr oceněných a prezentace jejich práce široké veřejnosti je šancí pro postupné rozbití stereotypů v nazírání na život seniorů. Patronkou Ceny Senior roku je od jejího počátku herečka Simona Stašová.

Výsledky naleznete níže. Slavnostní předávání v Divadle ABC je zrušeno.

CSR_2020_web.jpg

Výsledky Ceny Senior roku 2020

Titul Seniorka roku 2020 získala Eva Trejbalová z Prahy, která v 86 letech vede v dejvickém Sokole kurzy jógy a svým aktivním přístupem k životu motivuje a inspiruje i o 20 let mladší cvičenky. Druhé místo obsadil Pavel Bacík, který se podílí na činnosti hned několika organizací a spolků v Příbrami. Třetí místo udělila porota dvěma seniorům – knihovnici Jindřišce Faiglové z Kyjova a in memoriam Karlu Budinovi z Orlové-Poruby.

V kategorii Nejlepší klub roku 2020 získala první místo Stará garda kuchařů a cukrářů ČR, která už 13 let aktivně sdružuje seniory z gastronomických oborů po celé republice. Druhé místo obsadil Klub kolodějských seniorů, který dokázal semknout seniory ve městě. Třetí místa udělila porota dvě: Spolku aktivních seniorů v Kaplici a Klubu seniorů Svitavy.

Vizitky všech oceněných naleznete zde. Tiskovou zprávu o akci zde. 

Vyhlášení výsledků Ceny Senior roku proběhlo letos kvůli pandemii COVID-19 bez slavnostního ceremoniálu. Se všemi oceněnými se jednotlivě scházíme a během října vám s nimi nabídneme krátká videa. 

Nominace na Cenu Senior roku

Nominovat na Cenu Senior roku mohou seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominaci může podat i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů.


Kategorie

Senior/ka roku
Nejlepší klub roku
Zlatá síň SenSenu


Nominujte jednotlivce a kluby, kteří:
• se angažují ve prospěch řešení veřejných problémů v místě/regionu
• konkrétně a dlouhodobě pomáhají seniorům
• provozují informační a vzdělávací aktivity ve prospěch seniorů (vč. obrany práv spotřebitelů, bezpečnosti, důstojného bydlení atp.)
• dlouhodobě a efektivně pracují na řešení sociálních problémů (i ve prospěch další skupin -  děti, lidé s postižením, osamělé matky)
• společensky významně využívají celoživotní kvalifikace ve veřejném prostoru (obětaví lékaři, učitelé, odborníci na sociální oblast, právníci se zaměřením na lidská práva atd.)
Jednotlivci musí být minimálně 60 let. 

O udělení ocenění rozhodne nezávislá porota. 

Nominační období na Cenu Senior roku 2021 bude spuštěno v květnu 2021. V případě dotazů můžete kontaktovat Marii Knotkovou na telefonu 724 655 759  nebo e-mailech marie.knotkova@bariery.cz / info@sensen.cz