ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Projekty SenSen

Aktivní život


Zdraví je v každém věku základní předpoklad aktivního života a klíčem k němu je především dostatek pohybu. Základem projektu SenSen v oblasti zdraví je podpora komplexního zdravého životního stylu – jak po stránce fyzické a psychické, tak i sociální.

Iniciujeme a podporujeme projekty, kde je nosným prvkem aktivita účastníků, nikoliv jen pasivní konzumace připraveného programu, jako jsou zájezdové programy apod. Mezi projekty konané v rámci Aktivního života patří zejména:
 

Přeplavme svůj La Manche 

Tradiční plavecká štafeta seniorských týmů. Projektu se věnujeme na samostatné stránce Přeplavme svůj La Manche


Médiím na kloub

Vzdělávací projekt zaměřený na bezpečí seniorů na internetu a boj s dezinformacemi. Projektu se věnujeme na samostatné stránce Médiím na kloub.

2017-sensen_ambasadori_print_011.jpg

Národní kronika


Národní kronika je společným projektem SenSen a Národního muzea. Má ambici stát se největším archivem malých i větších událostí, které mají možná jen osobní nebo místní význam, ale přece jenom ukazují dobu a souvislosti svého vzniku. Dále chce uchovat a zpřístupnit vzpomínky pamětníků pro poučení a pobavení současníků. Vznikne tak významný doplněk "velkých" dějin, který v budoucnu nejenom historikům umožní do hloubky zachytit současnou dobu a bude sloužit jako mezigenerační zprostředkovatel informací o době nedávno minulé.

V životě člověka jsou události, které stojí zato zaznamenat pro budoucnost. Může jít o narození dítěte, sňatek, promoci, dokončení nového domu, zajímavou cestu, podnikatelský úspěch, dožití významného věku, vyléčení nemoci, ale i úmrtí nebo nešťastnou událost. Může jít i o památná místa, historii skoro zapomenutou, skvělé osobnosti, slavnostní události, proměny obcí a krajiny, stavby.

Je jenom na Vás, s jakou událostí či událostmi, které pro Vás mají význam, do Národní kroniky přispějete. I Váš příběh je součástí historie, poselstvím a svědectvím o současnosti pro budoucí generace. Svoje vzpomínky můžete uložit na speciálním webu Národní kronika.

Dopis vnoučeti

Mezigenerační projekt v rámci Národní kroniky. Jeho cílem je zjistit, jaký vzkaz chtějí senioři předat nejmladší generaci, a tento vzkaz následně také doručit – prostřednictvím besed, sdělovacích prostředků a sociálních sítí. Do psaní „dopisu vnoučeti“ se mohou zapojit všichni senioři starší 60 let. Napište svůj vzkaz i vy! Projektu Dopis vnoučeti se věnujeme na speciální stránce. 


Druhý život dětské knihy


Druhý život dětské knihy je systém shromažďování a distribuce nových i starších dětských knih za účelem podpory čtení u dětí.

Ekonomická situace snížila poptávku po knihách. Zvlášť negativně tato skutečnost působí u dětské literatury, která byla vždy tradičním nástrojem kultivace a socializace dětí a mládeže. Přitom v souladu s tradiční mimořádně vysokou autoritou knihy je zřejmé, že v mnoha domácnostech existují rozsáhlé knihovny, často plné desítek svazků literatury pro mladé.

Projekt Druhý život dětské knihy využívá aktivních seniorů-dobrovolníků k organizaci sbírek literatury pro děti a mládež.

Jak projekt funguje?
Členové klubů SenSen u sebe, ve svém okolí i v širším regionu vyhledávají spoluobčany ochotné věnovat nepoškozené a obsahově kvalitní tituly, shromažďují je a doručují na distribuční místa. Distribučními místy se postupně stávají základní a střední školy a veřejné knihovny. Tam totiž můžeme oprávněně počítat nejen se schopností pedagogických a kulturních pracovníků obsahově ocenit a roztřídit sebrané tituly, ale také nacházet optimální příjemce těchto darů – zejména děti a mladé lidi ze sociálně slabších rodin.

sensen_svet-knihy_005.jpg
 

Partneři Senzačních seniorů

Hlavní partner projektu

Sponzoři a partneři projektu

Mediální partneři