Login

Fb

Další odměna pro lovosické seniory

Návštěva Národního muzea v Praze.

V únoru se senioři z Lovosicka zúčastnili akce: „Přeplavme svůj kanál La Manche“. Tato akce byla vyhlášena již popáté Nadací Chartou 77 ,Sensen. (Sensační senioři)
Spolek Úsměv= zdraví se celkově v roce 2019 umístil na 5.místě. Již 23.4.2019 proběhlo na konferenci předání cen nejlepším plavcům.

Čekalo nás překvapení.
Obdrželi jsme pozvánkou na prohlídku Historické budovy Národního muzea.Dne 28.6. se nás v 10 hodin ujala pracovnice muzea p.Valérie.Losíková. Seznámila nás s jednotlivými sekcemi, ve kterých jsou instalovány panely k výročí založení republiky: Česko-slovenská /Slovensko-česká výstava, volný čas,město a venkov a jiné.
A protože jsme ve věku, kdy nás zaujmou předměty, které jsme užívali v mládí, ozývaly se nadšené hlasy: „To mám ještě doma“, „To rádio si pamatuji, stálo u nás na skříni, nikdo z dětí se nesměl dotknout ovládacích knoflíků“ a další: „.Jé, tuto kalkulačku a telefon jsem ještě používala v zaměstnání."

Všechny jsme se nestačily divit.
Velmi na nás zapůsobilo téma výstavy: „Rytíři nebes“ Při komentované prohlídce jsme se dozvěděli, že před osmdesáti lety, v roce 1939, odešlo velké množství československých pilotů z Protektorátu Čechy a Morava i ze Slovenské republiky do zahraničí. Velkou část z nich později zavedla jejich cesta do Velké Británie, kde se stávali součástí nově vytvořených československých perutí Královského letectva. A opět překvapení. Dvě z nás zjistily, že strýc, o kterém se v jejich dětství vůbec nemluvilo, zde má své foto se vzpomínkou.

lovosice_NM_3.jpg

Máme na fotkách zdokumentováno, jak všechny bez výjimky, mají neustále zakloněné hlavy a obdivují tu nádheru hlavního schodiště i dalších prostor. Již se vůbec nedivíme, že na rekonstrukci budovy se pracovalo 8 let.

lovosice_NM_1.jpg

Závěrem bych ráda poděkovala naší průvodkyni, která ochotně odpovídala na naše otázky a nesledovala čas, který s námi strávila.
Dále děkujeme pracovnicím Nadace Charty 77, Sensen ,že vybraly pro nás tak zajímavé ocenění. Málokteří by si sami od sebe naplánovali návštěvu objektu. Vždyť většina z nás si pamatuje budovu NM poznamenanou střelami z 21.8.1968 . A dnešek? Jen sledovat množství turistů, kteří se nechávají zvěčnit s touto památkou. I my jsme tak učinily.

Klub SenSen Úsmě=Zdraví Lovosice
Redakce SenSen (LN),
7/11/2019