Login

Fb

Něco z lidové moudrosti

Věci, na které bychom neměli zapomínat.

Dávej, ale nenech se využívat. Miluj, ale nedovol, aby Tvé srdce bylo zneužíváno. Důvěřuj, ale nebuď naivní. Naslouchej ostatním, ale neztrať svůj hlas.

Mít koho milovat je RODINA. Mít místo, kam jít je DOMOV. Mít obojí je požehnání. Rodina není o pokrevnost, je o tom, že Ti někdo podrží ruku, když to budeš nejvíce potřebovat.

Neodsuzuj druhého člověka, dokud si nestál na jeho místě.

Skvělé přátele je těžké najít, náročné je opustit a nemožné na ně zapomenout.

Slabí lidé se mstí, silní odpouštějí. Člověk neví, jak moc je silný, dokud se se neocitne v situaci, ve které být silný je to jediné, co mu zbývá.
Směj se, když můžeš. Omluv se, když bys měl a nech být to, co nemůžeš změnit.

Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni.

Pokud se budeš trápit nad věcmi, které změnit nejdou, prošvihneš šanci změnit věci, které změnit jdou.

To, co si o Tobě myslí druzí lidé, není Tvůj problém ani Tvoje starost.
Eva Trejbalová,
Dejvický Sokol,
3/12/2021