Login

Fb

Řízené rozhovory se seniory ukázali jejich (ne)spokojenost se sociálními službami

Analýza seniorů pro projekt KPSS ORP Prachatice.

Od července do prosince 2018 trvala analýza pro přípravu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v obci s rozšířenou působností Prachatice, oblast senioři. Projekt město Prachatice realizuje s SOS Šumavsko s názvem: Komunitní plánování sociálních služeb pro ORP Prachatice, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006580. Podklady zajišťovala Andrea Tajanovská, vedoucí pracovní skupiny Senioři.
 
 Cílem šetření byla analýza veřejnosti / uživatelů sociálních služeb, která obsahuje popis potřeb obyvatel ORP Prachatice v seniorském věku při využívání sociálních nebo doprovodných služeb. Průzkum se dále zaměřoval na zjištění názorové hladiny o kvalitě a dostupnosti těchto služeb. Cílovou skupinou šetření byli stávající i potenciální uživatelé sociálních i doprovodných služeb, popřípadě jejich rodinní příslušníci a odborná veřejnost.
 
„Byla použita osvědčená technika sběru dat, řízený rozhovor,“ říká realizátorka Andrea Tajanovská. „Výzkumný vzorek respondentek / respondentů tvořily náhodně oslovené osoby, které byly požádány o odpovědi na otázky. Rozhovory probíhaly především v Prachaticích, Volarech a Netolicích, ale také u lidí ze Lhotky, Leptače, Starých Prachatic a obcích Husinec a Čkyně, Nová Pec a Zbytiny.  Jelikož se jedná o průzkum cílové skupiny senioři, byly oslovovány osoby ve věkové kategorii od 51 let, prioritou však byly rozhovory s osobami staršími 65 let. Světová zdravotnická organizace totiž považuje za seniora člověka, který dovršil věku 65 let a výše „dodala Tajanovská.
 
Nejvíce využívají senioři pečovatelskou službu Charita Vimperk a Pohoda Netolice a zmiňovali především tyto úkony: Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Jedna žena je klientkou Domova pro seniory Mistra Křišťana, dva muži uvedli, že odebírají obědy ze STROOM DUB o.p.s. Jedna respondentka taktéž uvedla, že využívá i sociální a doprovodné služby od společnosti KreBul, o.p.s. a Jihočeského centra pro zdravotně postižené a seniory o.p.s.
Z toho 70% se vyjádřilo k velké spokojenosti. Respondenti se nejčastěji vyjadřovali na výše uvedenou otázku následujícím způsobem: V DS Mistra Křišťana se cítíme jako doma. Máme se tam moc hezky. Hodný a milý personál v PS. Pečovatelky jsou přesné. Sestřičky zařídí vše, co potřebuji. Sociálních služeb je dostatek, navíc se hezky starají o lidi a mají o nás zájem. Brát obědy je fajn, protože nemusím vařit. Je jich dostatečné množství. Žiji v DPS v Netolicích, moje případné potřeby jsou vždy vstřícně vyplněny. Setkávám se s laskavostí personálu a jsem zde nanejvýš spokojena. Dobré akce v KreBul, o.p.s. Podle DZR a hospice jsou snad i všechny jiné služby stejně tak dobré. Máme špatné zkušenosti z jiného soukromého zařízení na Písecku. Široká nabídky, kvalitní služby a dobrý personál. Pouze jeden odpověděl, že spíše není spokojený, protože bere obědy z pečovatelské služby v Prachaticích a moc mu nechutná a nemá možnost výběru z více jídel.
 
Téměř absolutní většina se vyjádřila, že nepostrádají ani oni ani jejich blízcí sociální nebo doprovodné služby. Respondenti se nejčastěji vyjadřovali následujícím způsobem: Spíše chybí lékaři odborníci – psychiatr a neurolog. Více lůžek v DS. Nedostupnost PS ve vybraných vesnických lokalitách. Ne, ale je nedostatku personálu.  Ne, možná víc koordinovat akce.
Máte-li jiný názor, napiště nám: KPSS@Prachatice.eu

Zveme vás na Pracovní skupinu SENIOŘI: 6. 2. 2019 – od 13:00 hodin, Domov seniorů Pohoda Netolice.
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
12/19/2018