Login

Fb

Den dobrovolníků na úřadě oslavili školením a prací

Lektorka Mgr. Michaela Švejdová v Prachaticích pro úředníky i seniory o efektivní komunikaci a krizové intervenci.

Již po 33. si připomínáme vždy počátkem prosince Mezinárodní den dobrovolníků. V letošním roce pokračuje v Prachaticích projekt Fondu dalšího vzdělávání MPSV a MĚSTKÉHO ÚŘADU „Dobrovonictví ve veřejné správě“. Mnohé bylo nejen řečeno, uděláno. Došlo také na vzdělávání zaměstnanců.

Přesně před třiceti třemi lety ustanovila Organizace spojených národů 5. prosinec jako Mezinárodní den dobrovolníků. Jeho cílem je celosvětově upozorňovat společnost význam dobrovolnictví. V České republice existuje celá řada organizací, které se aktivně a úspěšně podílejí na šíření významu dobrovolnické práce, poslední dobou přibývá čím dál tím více i firem, úřadů, institucí, které pomáhají v rámci tzv. firemního dobrovolnictví.

Do projektu Dobrovolnictví ve veřejné správě se zapojilo město Prachatice jako jedni z prvních v rámci Jihočeského kraje. Veřejná správa může dát velký prostor potenciálu zaměstnanců, kteří v ní pracují, chtějí se připojit a jsou zapáleni pro dobrou věc. Projekt napomáhá k rozvoji a využívání osvědčených metod, šitých na míru potřebám zaměstnanců. Projekt slouží jako inovační nástroj informačního učení zaměstnanců, který zvyšuje efektivitu zapojené organizace, blahodárné působení na organizační kulturu a podporuje vzájemnou spolupráci zapojených partnerů.

Městský úřad Prachatice se od počátku zapojil a prezentoval na konferencích úspěchy dobré praxe s dobrovolnictvím na úřadě. Jeden z nejdůležitějších kroků je den pro dobrovolnictví pro zaměstnance na Městském úřadu Prachatice, který si mohou zaměstnanci vybrat dle svého zájmu, možností. Úřad prostřednictvím koordinátora dává různé výzvy, do kterých se mohou jednotlivci zapojit (ať již to v letošním roce byly různé sbírky hraček, ponožek, oblečení, kabelek na podporu nemocných, sociálně slabých, či talentovaných dětí, dětí s handicapem, seniory), tak do přímé podpory (jako byla aktivní účast při organizaci Dne pro děti Adopce na dálku z Běloruska, či úklid Domova sv. Linharta v Chelčicích, nebo organizace v rámci Evropského týdne mobility Seniorského sedmiboje). V neposlední řadě využíváme projektu ke vzdělávání zaměstnanců v komunikaci (listopadový kurz Asertivní a efektivní komunikace v praxi, či Krizová intervence), kterou by měli znát všichni a také se dle ní řídit.

S lektorkou Mgr. Michaelou Švejdovou jsme si to vážně 26. a 27. 11. 2018 na kurzech Asertivita a efektivní komunikace a Krizová intervence užili. Každý, kdo přišel, si udělal nejprve prověrku sám v sobě a pak získal mnoho praktik, příkladů a doporučení nejen ke své práci, ale i do života. Mnohé techniky jsme si také přímo vyzkoušeli. Děkujeme i Jitce Kotrbové, koordinátorce pro Jihočeský kraj FDV - MPSV za organizaci obou workshopů.

Hanka RH+ 
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
12/4/2018