Login

Fb

Poradní sbor chválil, kritizoval, navrhoval

Aktivní senioři v Prachaticích.

Na radnici se sešel poprvé v roce 2019 Poradní sbor zdravotně postižených a seniorů se starostou města Martinem Malým. Jednání se zúčastnili zástupci seniorských organizací a organizací, které pracují se zdravotně postiženými lidmi, dětmi ve městě.

Několik připomínek bylo hned v úvodu k úklidu města (staré kopy listí, namrzlé chodníky), či chybějící chodníky směr do kasáren, nebo rušení klidu ve městě v lokalitách Hradební u úřadu, či kolem Moravské prodejny na sídlišti. Senioři navrhují větší kontroly nejen policie, ale i odpovědných pracovníků za úklid. Nechyběla ani otázka parkování ve městě, dokonce byly vedeny příklady parkování „zdravých“ osob na místech vyhrazené pro vozíčkáře v lokalitách Hradební, Kasárenská a také v Horní ulici, nebo parkování aut na autobusové zastávce MHD. Podněty budou zadány a provedena kontrola míst Městskou policií Prachatice. Velkou pochvalu sklidilo město za rozmisťování kontejnerů na tříděný odpad.
Krátce se v diskuzi vrátilo k adventu, kde například. MO Prachatice, Senioři ČR navrhují u krásného adventního věnce na náměstí, aby svíčky byly elektrické, nebo věnec stahovací, aby nedocházelo k výpadkům, zda je či není zapálen.  Velice kladně hodnotili výzdobu sálu při Plese města gramofonovými deskami, skvělé vystoupení zpěváka, jako nadbytečné hodnotili pak květinovou výzdobu u sochy Olbrama Zoubka.

Vedoucí pečovatelské služby Dana Vidlášová si vyslechla podnět pana zastupitele Nepustila, ohledně péče seniorů a je připravena k diskuzi, popřípadě i rozšíření PS, dle individuálních požadavků klientů. Doplnila velmi podrobně čísla o PS za rok 2019 (je samostatným článkem na našem webu). Aktuálně je asi 5 bytů v DPS (domech s pečovatelskou službou) volných.

Zdeněk Krejsa, ředitel společnosti KreBul a zároveň čerstvý zastupitel města hovořil o projektech, které realizují. Jednak rekonstrukce domu Zlatá stezka 145, Prachatice, tzn. oprava půdních prostor a vznik komunitního centra. Jde o dům města, a tak požádal i starostu o úzkou spolupráci a podíl na opravě. Dále informoval o podání projektu na nákup automobilu pro dopravu osob s omezeným pohybem na MAS Šumavsko. KreBul, o.p.s. uspěl i v kampani Tesco pomáhá regionům.

Na závěr jednotliví zástupci nabízeli své akce, na které mohou přijít jak členové, tak ostatních organizací, nebo i veřejnost. Například na jarní koncert České písně 21. 3. pozvala Jana Holá, na Country bál 2. 3. v Národním domě Karel Hrůza. Proběhnou výroční členské schůze, jak sdělil František Papež za diabetiky ta jejich 22. února v restauraci Koruna, nebo beseda s poslancem Janem Bauerem a Hankou RH+ o novinkách v sociální oblasti 11. 2. 2019 od 14:30 v KreBulu, kterou připravila z ZO SPCCH Prachatice, Maškarní ples nabízí 15. 3. 2019 v Národním domě společnost KreBul, Hašlerovo odpoledne v DPS zajišťuje Oblastní charita Vimperk. Stanislav Švancar za Jihočeskou krajskou radu seniorů pozval k účasti na krajských a mezinárodních sportovních hrách (21.5.). Předseda Klubu vojenských důchodců Emil Steinmayer pozval přítomné mimo jiné na akci: Jsi bezpečná, Česká republiko v Národním domě 14. 2. 2019 od 17:00 hodin, kdy na otázky k tématu budou odpovídat ex-ministr vlády ČR Jaroslav Bašta, bezpečnostní expert Jan Schneider, autorka trilogie Solární baroni Alena Vitásková, viceprezident spolku Veteran Policie ČR Miloslav Oliva a další. Za baráčníky, pozvala na 9. 3. do Pištína na bál, rychtářka Věra Davidová. Hana Kuvíková za Seniorskou občanskou společnost informovala o akcích, které připravují ať je to již Akademie třetího věku, přednáška o zdraví s MUDr. Šmajclovou, výroční schůze, kurzy paměti a podobně. Zdena Hrůzová pozvala také přítomné i veřejnost na Celorepublikovou přehlídku Senioři mají talent 28. 3. 2019 a Recyklační bazárek před velikonocemi.
Senioři i zdravotně postižení se připojili k návrhu Rady seniorů města Prachatice na řešení nájemného v Radničním sále pro neziskové organizace, tak jak je odstupňováno i v Národním domě.

O všech akcích se dočtete blíže na www.krebul.cz v sekci SeniorPoint – kalendárium.
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
1/30/2019