Login

Fb

Univerzitní klub seniorů se sešel na výroční členské schůzi

V současné době klub čítá 66 členů.

V pátek 25. ledna proběhla výroční členská schůze univerzitního klubu seniorů (UKS z.s.), ve kterém je v současné době zaregistrováno, po zaplacení příspěvků za semestr, celkem 66 seniorů. Klub byl založen při virtuální univerzitě třetího věku (VU3V) Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity.

Schůzi zahájila předsedkyně klubu Bronislava Wágnerová, která po uvítání přítomných členů přednesla zprávu o činnosti klubu za rok 2018, poté následovala zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise, ke kterým nebyly žádné připomínky.

Dále byli přítomní seznámeni s plánem činnosti do měsíce června a informováni o připravovaných akcích, na kterých nebudou scházet přednášky pozvaných, např. spisovatele a cestovatele Jiřího Anderleho, spisovatelky Anny Malchárkové na téma Hlučínsko, doc. Rastislava Maďara z lékařské fakulty OU a dalších, se kterými se jedná. Zajímavá bude i dubnová návštěva ZOO Ostrava se zaměřením hlavně na botanickou část s komentářem pozvaného průvodce.

Po ukončení výroční členské schůze proběhla velice zajímavá, téměř dvouhodinová přednáška PhDr. Jiřího Junga na téma Němečtí rytíři na Opavsku.

Ze zajímavých nabídek přednášek pro studující seniory v letním semestru 2019 je asi ta, která má název Opera - velkolepé hudební drama. Tyto přednášky se přesunou a budou konat v Ostravském muzeu na Masarykově náměstí, přednášet bude Mgr. Lenka Černíková, Ph.D. První z nich začne již začátkem února, poté každý měsíc až do června bude následovat další z nich.

Tematické okruhy přednášek, jejichž společným jmenovatelem je opera, se budou zabývat hudebně-dramatickým žánrem, který od svého vzniku na počátku 16. století dosáhl rozměru rozsáhlého fenoménu euroatlantické kultury. Prezentace tématu si klade za úkol seznámit posluchače s problematikou historie i současné úrovně operního umění.

V další nabídce je možné se přihlásit do základního kurzu IT pro začátečníky s RNDr. Martinem Žáčkem PhD., dále pro pokročilé do kurzu IT mobilní technologie s ing. Pavlem Smolkou PhD., nebude chybět ani kurz angličtiny. Letošní exkurze budou většinou jednodenní, naplánovaná je jedna do Dolní Lomné s návštěvou Zážitkového centra URSUS, jedna do Muzea Hlučínska a další, které jsou zatím v jednání a přesné termíny i místa budou oznámeny na webových stránkách OU.

Všechny výše uvedené akce spolu s již běžícími semináři v rámci projektu ISEV (Inclusive Senior Education Through Virtual), zaplní a zaberou mnoho času studujícím seniorům, kteří si zapojením prohlubují své vědomosti v rámci svých možností a zálib. 

(článek Jožky Kubíčka, člena UKS,z.s.)

Marie Koběrská,
Univerzitní klub seniorů, z.s.,
1/27/2019