Login

Fb

Ústecký Arcus oslavil 25 let od založení

Proběhlo slavnostní setkání členů a hostů.

Dne 2. října 2018 jsme v prostorách Domu kultury oslavili 25. výročí od svého založení. Slavnostní setkání mělo svůj pestrý program a všichni přítomní si ho náramně užívali. Kromě hudební produkce (která častokrát hrála i na přání) a roztomilého vystoupení dětiček, jsme pro zúčastněné připravili i módní přehlídku, kdy modelkami byly některé z našich členek. Jako model vystoupil dokonce i místopředseda spolku, pan Ctirad Suchý. Velmi vtipného moderování se pak ujal manžel jedné z našich členek a zároveň i dlouholetý příznivec spolku.

Oslav se zúčastnili nejen naši členové, ale i hosté z řad spolupracujících organizací a z řad vedení Ústeckého magistrátu včetně primátorky Věry Nechybové, která přišla spolku osobně popřát mnoho dalších úspěšných let.

Za dobu své působnosti jsme pro své členky i členy připravili celou řadu aktivit. Mezi velmi oblíbené patří především rekondiční pobyty, společné výlety, cvičení s plaváním v RHC bazénu, cvičení s fyzioterapeutem a pravidelná setkávání členů, jejichž součástí bývají i přednášky na aktuální témata.

Velmi oblíbenu aktivitou je i náš Hobby klub – svépomocná skupina – kde se naše členky pravidelně setkávají, věnují se rukodělné činnosti a zároveň sdílí své každodenní starosti i radosti. Své výrobky pak vystavují na různých výstavkách a na veletrhu sociálních služeb. O činnost a chod Hobby klubu se už dlouhá léta skvěle stará naše dlouholetá členka Viera Havlíčková, za což jí moc děkujeme.

Eva Živnůstková - předsedkyně spolku
 
Eva Živnůstková,
12/11/2018