ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Péče o seniory a dlouhodobě nemocné

Seminář v Německu

Seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné" v Německu Město Prachatice prezentovalo podporu a péči o seniory ve městě na mezinárodním setkání firem v německém Grainetu, organizovaném Jihočeskou univerzitou na téma: Péče o seniory a dlouhodobě nemocné, které pořádala Jihočeská univerzita ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou. V rámci semináře byla uspořádána výstava fotografií Karla Rabenhaupta "Smyslová aktivizace seniorů", které byly nafoceny v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích.
Za město Prachatice - Městský úřad Prachatice byly prostřednictvím prezentace Hanky Rabenhauptové předány cenné zkušenosti ve spolupráci se sociálními institucemi na téma: Podpora a péče o seniory z pohledu Města Prachatice. Závěr prachatického vystoupení patřil Senior country tanečnímu klubu SenSen. Šlo o ukázku aktivizace seniorů, kterým je v průměru 71let, celý soubor činí 12 osob a v Německu vystoupil s polovinou z nich a to pod heslem: „Pobavit a přežít“. Kancelář transferu technologií Jihočeské univerzity ve spolupráci se Zdravotně sociální fakultou JU připravily seminář "Péče o seniory a dlouhodobě nemocné", který se uskutečnil ve středu 7. 2. 2018 v německém Grainetu.
Program: zahájení RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí kanceláře transferu technologií vstup předsedy TAČR – Ing. Petr Očko, Ph.D. představení know how – Zdravotně sociální fakulta České Budějovice příspěvek – Podpora a péče o seniory z pohledu města Prachatice – Hana Rabenhauptová, město Prachatice RNDr. et Mgr. Růžena Štemberková, vedoucí kanceláře transferu technologií představila činnost jako profesionální podporu pro spolupráci akademické a komerční sféry, přenos poznatků do praxe z různých oborů.
Město Prachatice dostalo příležitost díky zastupitelce města a především ředitelce kanceláře transferu technologií na Jihočeské univerzitě Růženě Štemberkové, která má projekt na starosti, sdělit své poznatky ze sociálně zdravotní oblasti. Tato akce byla uspořádaná v návaznosti na již proběhlý a velmi úspěšný seminář, který se konal v listopadu minulého roku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.
Zdravotně sociální fakulta opět představila svou činnost v oblasti výzkumu a vývoje a nabídku možné spolupráce, tentokráte cílenou na německý firemní a státní sektor. Předseda TA ČR, dr. Petr Očko představil Technologickou agenturu ČR a k tématu sdělil například, že v květnu se bude vyhlašovat výzva k sociální problematice na výzkum, technologie se zaměřením společenská vědní témata, humanitární oblast. Jihočeská univerzita již uspěla v grantu výzkumu třístupňového bydlení, ze kterého vzejde například metodika. Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta České Budějovice představila také své know how. Zaměřila se na výčet sociálních služeb, mezigenerační vztahy, financování, dobrovolnictví, nové trendy. PhDr. Lenka Motlová z Ústavu sociálních a speciálně pedagogických věd ZSF JU hovořila o Dobrovolnících jako součást komplexní péče o seniory v nemocnicích, : Prevence civilizačních chorob u stárnoucí populace odprezentovala Mgr. Lenka Šedová, Ph.D.,, ředitelka Aplikovaných sociálních věd a koordinátorka Centra prevence civilizačních chorob představila centrum a aktivity v něm, pod názvem: Prevence civilizačních chorob u stárnoucí populace. Centrum prevence civilizačních chorob, v němž si mohou příchozí zkontrolovat svůj zdravotní stav. Lidé si tak mohou ve středisku například změřit tlak, cholesterol nebo získat informace o zdravé výživě. Centrum provozuje Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity. Systém sociální péče o seniory v ČR představila Mgr. Dagmar Dvořáčková, Ph.D. Účast na semináři byla hojná, přítomni byli zejména ředitelé domovů důchodců, center pro zdravotně postižené, zástupci úřadů aj. Realizace semináře proběhla v rámci projektu č. 48: Vybudování znalostního a technologického transferu v příhraničním prostoru Jihočeského kraje a Dolního Bavorska podpořeného z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020.
Hlavním přínosem bylo získání nových poznatků, kontaktů, zapojení se do diskuze sociálně zdravotní problematika, nové projekty, dále pak zhmotnění konkrétní podoby spolupráce partnerských měst Prachatice a Grainet. A v neposlední řadě možnost výstupů nejen s přednáškou, ale i výstavou a vystoupením tanečníků.
Hanka RH+ Rabenhauptová 

Redakce SenSen (KS),
Nadace Charty 77,
10.02.2018