ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Digitální vzdělávání seniorů v Senior domu Beránek

Senioři se učili zacházet s tablety i pracovat na notebooku.

Článek začínáme důvodem, kvůli kterému jsme se rozhodli zorganizovat klientům Senior domu Beránek akci "Digitální vzdělávání". V březnu roku 2020 byl uzavřen náš domov z důvodu pandemie covid-19 pro veřejnost a omezení návštěv trvají do dnešní doby. Toto období bylo a je pro naše klienty velmi těžké. Vždyť všichni rádi vidíme svoji rodinu a u našich klientů to je stejné. Před pandemií nás navštěvovalo mnoho spolků , děti ze základních a uměleckých škol..., které pomáhaly rozveselit naše klienty. 

Všechny kontakty byly pandemií ukončeny. A naši klienti zůstali sami.

IMG_1328.JPG

Hledali jsme možnost, "jak se vidět"... a v tom nám právě pomohla digitální technika. Rozšířili jsme nabídku pravidelných videohovorů našich klientů s rodinami za pomoci tabletů. Z počátku ale naše nadšení a snaha nebyly přijaty klienty zcela pozitivně, protože se jednalo o zcela neznámé věci a senioři k nim přistupovali s nedůvěrou. Ovšem zhruba po půl roce bylo naše úsilí korunováno úspěchem. Videohovory probíhaly pravidelně a bez problémů.

Tyto zkušenosti nás dovedly k nabídce programu "Digitální vzdělávání pro seniory Nadace Vodafone Česká republika s partnerem projektu Moudrá sovička". Cílem tohoto programu, je proškolit více než 2 000 seniorů České republiky v osvojení digitálních dovedností - ovládání počítače, tabletu či chytrého telefonu.

DIGITÁLNÍ ODYSEA - VZDĚLÁVACÍ A DOTAČNÍ PROGRAM PRO SENIORY - VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE POD TÍMTO ODKAZEM

Dne 10.6.2021 k nám dorazil z nadace mladý student František. V ranních hodinách se František zaměřil na klienty, kteří měli zájem se naučit vyhledávat cokoli na internetu a provádět videohovory na tabletu. V čase po obědě a odpoledne se věnoval klientům, kteří si chtěli obnovit práci na notebooku.

IMG_1337.JPG

Tuto akci jsme pořádali poprvé a je třeba dodat, že naše klienty zaujala a ujistili jsme se, že bez ohledu na věk jsou schopni s novými technologiemi pracovat. Velký podíl na úspěšnosti akce měl lektor František, který se svého úkolu zhostil s velkou trpělivostí a nadšením.

Děkujeme všem, kteří nám tuto akci umožnili uspořádat.

Monika Kovandová DiS. a JUDr. Radek Sokol, sociální pracovníci

Monika Kovandová,
Senior dům Beránek,
01.07.2021