ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Dva dny o sociálních službách v Táboře.

Přes 700 zástupců poskytovatelů služeb, odborníků, zástupců měst, vystavovatelů a hostů se sešlo na XIV. výročním kongresu v Táboře 6.10.2023. I naše město tam mělo své zastoupení jak z úřadu, tak z neziskového sektoru, a navíc hlavní konferenciérka (s prezidentem APSS v ČR Jiřím Horeckým) Andrea Tajanovská byla také z Prachatic (a byla skvělá).


Nejen Týden poskytovatelů sociálních služeb, ale i konference má za hlavní cíl upozorňovat veřejnost na sociální služby v ČR, představit je jako služby potřebné, nutné, kvalitní, ale hlavně umožňující důstojný život tisícům občanů a uživatelů těchto služeb.
Setkání s hlavními hosty a jejich vstup přináší vždy něco nového zajímavého. Hlavními hosty byli: Martin Jurečka, ministr práce a sociálních věcí, Lucie Kozlová, náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje, Pavla Svrčinová, hlavní hygienička, Jana Hanušová, tanečnice, spisovatelka, terénní pracovnice, Marek Slabý, ředitel ZZS Jihočeského kraje, senátor, Ladislav Kučera, ředitel NF Škoda Auto, Tomáš Groh, ředitel společnosti Hartmann – Rico.
Při galavečeru se uskutečnilo předání certifikátů Značka kvality v sociálních službách a ocenění Certifikace paliativního přístupu v sociálních službách, dále pak předání diplomu Certifikovaný manažer v sociálních službách a udělení Ceny APSS ČR.
Hovořilo se také na pátečních odborných sekcích o aktualitách, tedy co připravuje MPSV, o zákonu o podpoře v bydlení, dezinfekčních programech, sociálních službách, digitalizaci ve zdravotnictví a telemedicíně a jejich právních limitech v práci s daty, všeobecně co a jak s digitálními daty a kybernetické bezpečnosti v sociálních službách.
Byla pokřtěna nová kniha, kterou vydala APSS v ČR – Násilí v sociálních službách, prevence, včasná detekce a účinná intervence.
V sociální sekci o Roli sociálního pracovníka v marketingu poskytovatele zaujala Andrea Tajanovská ředitelka Domova pro seniory Pohoda a předsedkyně profesního svazu sociálních pracovníků v sociálních službách APSS ČR. Za návštěvu stály i ostatní témata. Jak napsat dobrou tiskovou zprávu, Prevence syndromu vyhoření, Generace Z, nebo z oblasti zdravotnictví Specifická péče o klienty s demencí, Nová inovační řešení v inkontinenci a hojení ran, Očkování v sociálních službách atd.
Každý z účastníků navštívil a odvezl si z Tábora právě to, co jej zajímalo.
Věřme, že naše služby budou čím dál tím více dostupné, profesionálně lidské a přívětivé.
Hanka RH+ Rabenhauptová
 
 
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
16.10.2023