Věřte, nevěřte, ověřujte

Přednášku s besedou o mediálním prostoru a Fake News uspořádal SENSEN Klub Aktiv společně s Českým rozhlasem České Budějovice a Transitions on line v Českých Budějovicích 20.11.

Média vstupují do našeho života, čerpáme z nich většinu důležitých informací. Jen nepoučený čtenář by se mohl domnívat, že všechny informace mají stejnou pravdivostní hodnotu. Čím více informací máme, tím hůře se v nich orientujeme. Jak se v mediálním prostředí oientovat? Čemu je možné věřit? Klub Aktiv ve spolupráci s Českým rozhlasem a s organizací Transitions (TOL) připravil  program, který má seniorům usnadnit orientaci ve světě médií, internetu a sociálních sítí. Cílem programu je  posílit důvěru v kvalitní žurnalistiku, komunikovat způsoby ověřování informací a posílit  schopnost účastníků odolávat mimo jiné záplavám dezinformací.

Není potřeba zdůrazňovat, že  starší věková skupina obyvatel je dlouhodobě opomíjena a mnohdy i zatracována pro svou údajnou neschopnost rozpoznávat lži a dezinformace. Skutečně to senioři neumí nebo je to další fake news? Jak dovedou senioři ověřovat informace? Mají přiměřené příležitosti získat tuto zásadní informační gramotnost? Jak mohou lépe rozlišovat na co si dát pozor, jak rozpoznat manipulace? To byla témata panelové diskuse spojené s besedou na které vystoupili PhDr. Milan Pokorný, ombudsman Českého rozhlasu, PhDr. Helena Pavličíková, vedoucí katedry společenských věd Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity, Ing. Jiří Kratochvíl vedoucí Jihočeského regionálního vydavatelství MAFRA, a redaktor Českého rozhlasu Ivan Studený. Na úvodní besedu bude navazovat serie jednotlivých setkání nad aktuálními tématy jako je: 

Jak se změnil mediální svět v posledních desetiletích?
Je potřeba mediální vzdělávání?
Umíme posoudit výpovědní hodnotu informací?
Ukazují média svět takový, jaký skutečně je?
Umíme rozlišovat v médiích pravdu od klamu?
Je možné, že jsme médii manipulováni a nevíme o tom?
Je ohrožena nezávislost veřejnoprávních medií?
Proč věříme lživým zprávám v mediích? 
Jak si s námi zahrává náš mozek?
Mohou media pomoci vyhrát demokratické volby?
Je potřeba učit se kritickému myšlení?

Mottem tohoto programu pro seniory je: Pravda nevítězí. Pravda je. Vítězí člověk, který ji pozná a žije. 
František Batysta,
Klub Aktiv, z.s.,
23.11.2018