ePrivacy and GPDR Cookie Consent management by TermsFeed Privacy Policy and Consent Generator

Zpravodaj - senioři v krajích

V zářijovém čísle Zpravodaje Senioři v krajích se můžete těšit na rekapitulaci projektových aktivit a na další zajímavé informace.

Milí čtenáři, naši příznivci,
srdečně vás zdravíme po menší odmlce. Letní prázdninové měsíce jsou za námi a čeká nás barevný podzim plný nových informací, pozvánek na akce a krásné rozhovory, které jsme pro vás připravili.
Na začátku našeho nového Zpravodaje Senioři v krajích, jenž jsme se nakonec díky poptávce rozhodli udržet, bychom chtěli pozdravit všechny naše kolegy, kteří s námi pracovali v projektu Senioři v krajích na pracovních pozicích jako krajští koordinátoři. Bohužel, činnost našich kolegů se koncem června dostala do cílové rovinky a museli jsme se s nimi rozloučit. V současné době projekt Senioři v krajích finišuje a jeho působnost bude ukončena ke konci roku 2022. Poslední členy týmu tvoří garantka projektu Bohumila Anna Eisenhammer, garantka analýz a studií Jana Fröhlichová a garant Public Relation David Peltán. V tomto velmi úzkém týmu se budeme snažit připravit i skutečně poslední čísla magazínu, který bohužel přišel o krásnou grafiku, ale informačně a fakticky se budeme snažit o co nejvyšší kvalitu, prostě co nám síly dovolí. A snad to bude také zábava jako doposud.
Klíčovou činností projektu Senioři v krajích je v tomto posledním půl roce plnění veřejné zakázky, která spočívá v realizaci Komparativní analýzy systému pojištění Pflegeversicherung v Německu. V rámci tří posledních čísel našeho Zpravodaje vám budeme přinášet novinky týkající se průběžných činností na výše zmiňované analýze, jejíž závěrečné výstupy budou ke konci roku 2022 pro vás zveřejněny na našich webových stránkách www.seniori.krajich.cz
V zářijovém čísle Zpravodaje Senioři v krajích se můžete těšit na rekapitulaci projektových aktivit a na informace, které jsou spjaté s výše zmiňovanou analýzou, na dva zajímavé rozhovory týkajících se Kontaktního centra Sociálního bydlení a činnosti Rady pro seniory na celokrajské úrovni. Nezapomněli jsme ani na finanční podporu ze strany MPSV ČR, kde připomeneme základní body nároků na Příspěvek na péči, a informace o výjimečné podpoře v této nejisté době. Samozřejmostí jsou také pozvánky na zajímavé akce a nechybí ani podzimní recept.
Přejeme vám příjemné dny babího léta a doufáme, že pro vás bude další číslo zpravodaje opět zajímavé a přinese vám i trochu té potěchy pro duši.
Vaši Senioři v krajích
Barbora Kočová,
20.09.2022