Login

Fb

Baráčníci se zajímají o dobrovolnictví

Obec baráčníků Vitoraz Prachatice.

Hlavním smyslem obcí baráčníků, mimo dodržování např. tradic, je i dobrovolnictví, pomoc těm nejbližším. O tom, jak to bylo a je v obci baráčníků Vitoraz Prachatice a jak je to s dobrovolnictvím vůbec si povídaly během týdne individuálně tetičky s koordinátorkou firemního dobrovolnictví úřadu a dobrovolnicí Hankou RH+ Rabenhauptovou. Na podzim 2021 připravuje obec baráčníků k 75. výročí založení malé připomenutí se zajímavým programem: například Kroje z truhly, Hezké české a naše – zpívání, …
„Vlastenecko-dobročinná obec baráčnická, či obecně v Čechách nazývaní Baráčníci, jsou společenskou organizací vzniklou roku 1873, která dodnes lpí na dodržování staročeských zvyků. Ta prachatická Obec baráčníků Vitoraz Prachatice byla založena roku 1946.

Mimo pravidelné schůzovní činnosti (sezení) organizují či se podílí na organizaci Dne matek, MDŽ, Dnu dětí, rozloučení s rokem. Dále se účastní různých místních aktů, jako kladení věnců, slavnostní průvody apod. Svérázné jsou i rituály při velkých akcích a schůzích, prováděné často v krojích.“

Na rychtu byla zapůjčena výstava Dobrovolnictví, jak ho znáte, neznáte s nápady, náměty.. Tetička Kadlecová ocenila nápad, tetička Votavová se podělila o své dobrovolnictví, kdy mimo jiné již přes 15 let přispívá na Zdravotní klauny, které dělají po českých nemocnicích radost, těm, kteří to potřebují.
Hana Rabenhauptová,
Klub SenSen Prachatice,
5/4/2021